Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved køb af digitale varer hos Tell me a story, Toru.    
  

1. Virksomhedens oplysninger

Tell me a story, Toru

København

CVR-nummer 35439676

info@tellmeastorytoru.dk

tellmeastorytoru.dk

 

2. Betaling

Du skal være mindst 18 år for at handle hos Tell me a story, Toru og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Såfremt du ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer ved indhentelse af din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. 

Tell me a story, Toru er åben 24 timer i døgnet. Der tages forbehold for, at siden lukkes grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig. 

Hos Tell me a story, Toru kan der betales med VISA/Dankort og MasterCard. Der tages ikke kortgebyr ved betaling. Beløbet hæves først fra din konto, når varen afsendes fra Tell me a story, Toru. 

Tell me a story, Toru anvender Stripe til at håndtere køb på tellmeastorytoru.dk.

Dine betalingskortoplysninger bliver krypterede.

 

3. Priser

Alle priser er i DKK inklusiv moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. 

Priser er dagspriser.

 

4. Rabatter

Der ydes rabatter til alle kunder i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på tellmeastorytoru.dk jf. retningslinjer fra Forbrugerombudsmanden.

 

5. Modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Ved bestilling varer hos Tell me a story, Toru modtages (1) en ordrebekræftelse på e-mail efterfulgt af (2) en mail indeholdende link til download af digitale produkter.

Købet er bindende med modtagelse af ordrebekræftelsen på e-mail.

 

6. Levering

Leveringstiden er maksimalt 5 minutter, afhængig af hvor hurtigt e-mail med link til download af digitale produkter, når frem til din mailboks.

Link til download af digitale produkter er gældende i 24 timer. Såfremt du ikke når, at downloade dit produkt inden for 24 timer, bedes du kontakte Tell me a story, Toru på kundeservice@tellmeastorytoru.dk for muligheden for at få tilsendt nyt link til download.

Levering af digitale produkter er gratis.

 

6.1. E-bøger

E-bøger bliver leveret med det samme til e-mailadressen oplyst ved bestilling. I mailen vil der være et link til at downloade bogen.

E-bøger leveres i ePub-format og downloades derved automatisk til enhedens bibliotek, såfremt du har et e-bogsprogram installeret på din enhed. Dog kan det være nødvendigt at konvertere bogen til andet format, såfremt dit e-bogsprogram ikke understøtter ePub-formatet.  

 

6.2. Lydbøger

Lydbøger bliver leveret med det samme til e-mailadressen oplyst ved bestilling. I mailen vil der være et link til at høre lydfilen. 

Lydbøger leveres i mp3-format og kan høres fra alle enheder. 

På din computer kan lydbøger downloades og tilføjes dit musikprogram. Såfremt du ønsker at gemme lydbøger på din smartphone eller tablet, sker dette ved at overføre fra computer til den valgte enhed. 

 

7. Retur- og fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale produkter, såfremt der er klikket på link til download, og download er påbegyndt. 

Såfremt download ikke er påbegyndt, gælder 30 dages retur- og fortrydelsesret.

 

8. Reklamation

Dit køb af omfattet af købeloven. Du har 2 års reklamationsret.

Opdager du mangler ved det leverede, eller svarer det leverede ikke til det bestilte, skal du kontakte kundeservice på kundeservice@tellmeastorytoru.dk inden for rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen eller manglen. 

Med kundeservice aftales nærmere om levering af korrekt varer eller eventuel tilbagebetaling.

Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

9. Ansvarsfraskrivelse

Tell me a story, Toru  kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse med digitalt salg, end hvad der følger efter gældende relevant lovgivning.

Enhver tvist om handel hos Tell me a story, Toru og om disse vilkår afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

 

10. Rettigheder

Den tildelte adgang til produktet berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. 

Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til, eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.

 

11. Systemkrav

Brug af e-bøger og lydbøger til download forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særligt software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. 

Brug af e-bøger og lydbøger kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar.

 

12. Persondata

For at kunne handle hos Tell me a story, Toru skal du som minimum oplyse: (1) Navn, (2) Adresse og (3) Emailadresse.

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår. Oplysningerne gemmes, jf. bogføringslovens §10. 

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i Lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse herom rettes til Tell me a story, Toru ved email info@tellmeastorytoru.dk

 

13. Oplysninger om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Tell me a story, Toru kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: https://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive følgende e-mailadresse: info@tellmeastorytoru.dk.

 

Opdateret 12. maj 2017.